ทีมงานของเรา

ทีมงานนักแปลมืออาชีพและนักแปลเจ้าของภาษา ที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

ศูนย์แปลภาษา 7 Translation
ให้บริการรับแปลเอกสารทุกชนิด

7 Translation ให้บริการรับแปลเอกสารทุกชนิดในหลากหลายสาขา อาทิ เอกสารราชการ เอกสารด้านกฏหมาย สัญญาประเภทต่างๆ คำสั่งศาล หมายศาล เทคโนโลยี การเงิน การศึกษา วิศวกรรม เอกสารทางด้านเทคนิค และเอกสารด้านธุรกิจทุกชนิด โดยทีมงานนักแปลมืออาชีพและนักแปลเจ้าของภาษา ที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

นอกจากนั้นยังให้บริการรับรองเอกสารและประทับตราการแปลถูกต้องกับกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ

ด้วยประสบการณ์ทางด้านการแปลเอกสารและรับรองเอกสารมาอย่างยาวนาน พร้อมด้วยทีมงานมืออาชีพ รวมถึงการให้ความสำคัญกับคุณภาพงานแปลและการส่งงานตรงตามเวลาที่กำหนด ทำให้ 7 Translation ได้รับความไว้วางใจใช้บริการจากลูกค้าต่างๆมากมายมาโดยตลอด

ทีมงานผู้แปล

ทีมงานคุณภาพบางส่วนที่มีประสบการณ๋์และความรู้ พร้อมทำให้งานแปลได้รับความถูกต้อง

คุณเก๋

แปลภาษาอังกฤษ

คุณเตียน

แปลภาษาเวียดนาม

คุณเฟม

แปลภาษาจีน

คุณแอ

แปลภาษาอังกฤษ

คุณดา

แปลภาษาพม่า

คุณทราย

แปลภาษาอิตาลี

คุณนนท์

แปลภาษาลาว

คุณนุ่น

แปลภาษากัมพูชา

คุณปิยาพัชร

แปลภาษาเวียดนาม

คุณปู

แปลภาษาเกาหลี

คุณฝน

แปลภาษาฝรั่งเศส

คุณวี

แปลภาษาอังกฤษ

คุณสนุ๊ก

แปลภาษาญี่ปุ่น

คุณสา

แปลภาษาญี่ปุ่น

คุณหมู

แปลภาษาจีน

คุณอัฟนาน

แปลภาษาอินโดและมาเลย์