ทีมงานของเรา

ทีมงานนักแปลมืออาชีพและนักแปลเจ้าของภาษา ที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

ศูนย์แปลภาษา 7 Translation ให้บริการรับแปลเอกสารทุกชนิด

7 Translation ให้บริการรับแปลเอกสารทุกชนิดในหลากหลายสาขา อาทิ เอกสารราชการ
เอกสารด้านกฏหมาย สัญญาประเภทต่างๆ คำสั่งศาล หมายศาล เทคโนโลยี การเงิน การศึกษา วิศวกรรม
เอกสารทางด้านเทคนิค และเอกสารด้านธุรกิจทุกชนิด โดยทีมงานนักแปลมืออาชีพและนักแปลเจ้าของภาษา
ที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

นอกจากนั้นยังให้บริการรับรองเอกสารและประทับตราการแปลถูกต้องกับกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ

ด้วยประสบการณ์ทางด้านการแปลเอกสารและรับรองเอกสารมาอย่างยาวนาน พร้อมด้วยทีมงานมืออาชีพ
รวมถึงการให้ความสำคัญกับคุณภาพงานแปลและการส่งงานตรงตามเวลาที่กำหนด ทำให้ 7 Translation
ได้รับความไว้วางใจใช้บริการจากลูกค้าต่างๆมากมายมาโดยตลอด

ทีมงานผู้แปล

ทีมงานคุณภาพบางส่วนที่มีประสบการณ๋์และความรู้ พร้อมทำให้งานแปลได้รับความถูกต้อง

คุณสนุ๊ก

นักแปลภาษาญี่ปุ่น

นักแปลภาษาญี่ปุ่น

คุณเทียรี่

นักแปลภาษาลาว

นักแปลภาษาลาว

คุณเก๋

นักแปลภาษาอังกฤษ

นักแปลภาษาอังกฤษ

คุณกิ๊ก

นักแปลภาษาจีน

นักแปลภาษาจีน

คุณอนัส

นักแปลภาษาอาหรับ

นักแปลภาษาอาหรับ

คุณนิว

นักแปลภาษาเกาหลี

นักแปลภาษาเกาหลี